Kontakty

Program Zelená úsporám je v současné době pozastaven.

Program Zelená úsporám určený na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů je v současnosti až do odvolání pozastaven.

Všichni naši certifikovaní dodavatelé teplovodních krbů Hoxter jsou nicméně připraveni udělat maximum pro atraktivnost nabídky pro Vás.

S krbovými vložkami Hoxter můžete daleko levněji a ekologičtěji vytápět Váš dům.
 
Porovnání nákladů na vytápění dle druhu použitého paliva naleznete ZDE.
Více informací o krbových vložkách Hoxter naleznete na www.banador.cz/hoxter-kategorie.html

 
 

Pozor, otevřeno v novém okně.PDFTiskEmail

 

Program Zelená úsporám je v současné době pozastaven.

Program Zelená úsporám určený na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů je v současnosti až do odvolání pozastaven.

Všichni naši certifikovaní dodavatelé teplovodních krbů Hoxter jsou nicméně připraveni udělat maximum pro atraktivnost nabídky pro Vás.

S krbovými vložkami Hoxter můžete daleko levněji a ekologičtěji vytápět Váš dům.

Porovnání nákladů na vytápění dle druhu použitého paliva naleznete ZDE.
Více informací o krbových vložkách Hoxter naleznete na http://www.banador.cz/cz/nasi-partneri/hoxter/

 

Dotace až 80 000 na krby z programu Zelená úsporám!

Na co konkrétně mohu dotace žádat?

Program Zelená úsporám podporuje realizace opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009.

Podporovány jsou následující oblasti:

1. Úspora energie na vytápění

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů.

2. Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard.

3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

V podoblasti C1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu (HOXTER) a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech. Podpora v podoblasti C2 se týká i instalace těchto zdrojů v novostavbách.

V podoblasti C3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody, nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Dotační bonus
Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem ve výši 20 000 Kč u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu.